· 
 

Witamy serdecznie na stronie Eco-progres Sp. z o.o. Strona poświęcona jest realizacji planowanej inwestycji biogazowni rolniczej.


W miesiącu lutym 2014r. został zakończony projekt pn. "Budowa biogazowni Giże", współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania priorytetu 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość inwestycji: 22 545 467,48PLN (brutto)
Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską: 7.892.416,00 PLN

www.pois.gov.pl

ECO-PROGRES Sp. z o.o.
Strefowa 7
19-300 Ełk
Polska


Tel. +48 87 620 15 30 informacja@eco-progres.pl


NIP: 848-15-36-467
REGON: 790336691


Copyright © 2011, Eco-progres Sp. z o.o.
All rights reserved.